Home Показники якості телекомунікаційних послуг

Ресурси

Рівні показників якості телекомунікаційних послуг та обслуговування споживачів

Код рядка Найменування показника (параметра) якості телекомунікаційної послуги,  який визначений НКРЗ для оприлюднення Одиниця виміру Рівень, встановлений органом виконавчої влади Рівень, який був запланований на звітний  рік Досягнутий рівень за звітний рік Запланований рівень на поточний рік
А
Б 1000
2000
3000
4000
5000
0300
Послуги фіксованого телефонного зв'язку:
0301 Відсоток заяв про підключення кінцевого обладнання споживачів до мережі місцевого телефонного зв’язку, виконаних за нормований час. % не менше 90 99 99
99
0302 Відсоток справних таксофонів. % не менше 90 - -
-
0303 Кількість звернень щодо сторонніх підключень з розрахунку на одну лінію доступу за рік. % не більше 0,2
0 0
0
0304 Відсоток заяв про пошкодження телекомунікаційної мережі, виконаних за нормований час. % не більше 65
97 97
97
0305 Кількість заяв про пошкодження телекомунікаційної мережі з розрахунку на одну лінію доступу за рік. % не більше 0,8
0,1 0,1
0,1
0306 Відсоток рахунків, на які були отримані звернення від споживачів щодо їх некоректності (неправильності). % не більше 1 0,1 0,1
0,1
0307 Відсоток звернень щодо організаційних аспектів обслуговування.
% не більше 1 0,1 0,1
0,1
0308 Відсоток звернень щодо технічних аспектів обслуговування. % не більше 1 0,5 0,5
0,4
0309 Відсоток неуспішних викликів для міжміських викликів. % не більше 10 4 4
4
0310 Відсоток неуспішних викликів для міських викликів. % не більше 5
4 3
3
0311 Відсоток викликів, які відповідають нормам за часом завершення виклику для міжміських викликів % не менше 90
95,5 95
96
0312 Відсоток викликів, які відповідають нормам за часом завершення виклику для місцевих викликів % не менше 85 97,5 96,5
96
0313 Відсоток неуспішних викликів для місцевих викликів до служб екстреної допомоги (СЕД) % не більше 5 0 0
0
0314 Відсоток з’єднань, що відповідають нормам за якістю передачі мовної інформації, для методів оцінки за автоматичним методом вимірювання якості передачі мови %

не меньше 70
0500 Послуги з доступу до Інтернет:
0501 Нормований час усунення пошкоджень телекомунікаційної мережі та відновлення доступу до послуг зі встановленими значеннями показників якості % не більше як одна доба
1 1
0502 Відсоток рахунків, на які були отримані звернення від споживачів щодо їх некоректності (неправильності) % не більше ніж 1%
0,1 0,1
0503 Відсоток звернень щодо організаційних аспектів обслуговування % не більше ніж 1%
0,1 0,1
0504 Відсоток звернень щодо технічних аспектів обслуговування % не більше ніж 1%
0,3 0,3
0505 Відсоток реєстрацій, які відповідають нормам за часом реєстрації в мережі
% не менше ніж 90%
97 98
0506 Відсоток незадовільних з’єднань за швидкістю передачі даних % не менше ніж 10%
5 4,5
0507 Відсоток успішних реєстрацій у мережі % не менше ніж 90%
98 98
0508 Відсоток відмов % не менше ніж 10%
9 7